Uttalelse

Fattighuset fortsetter å dele ut mat til fattige og fattige flyktninger

Fattighuset oppsøkes av flyktninger uten penger som opplever fattigdomrelaterte problemer etter mottak i Oslo, og som henter mat for å supplere kosthold.

Det har vært oppmerksomhet rundt Fattighusets matutdeling i anledning Aina Ebube Helgheims artikkel i Klassekampen, «Flyktninger står i matkø».

Noen er kanskje overrasket over det flyktningene forteller, om suppe, brød og gavekort på 100 kroner dagen. Vi håper ingen er overrasket over at Fattighuset tilbyr mat til mennesker i Oslo som som opplever at de ikke har nok å spise.

Fattighuset er en organisasjon skapt for å avskaffe fattigdom, og det gjør vi ikke gjennom direkte avhjelp som matutdeling. Men vi ser også at det hjelper spesielt godt der hvor nøden er stor.

Resultatet av det stadig økende besøket er at det er flere som må dele på den maten vi får donert, og vi har ikke lykkes så godt som vi ønsker med å få tak i mer eller nye donører. Vi opplever til stadighet å gå tom for mat før alle har fått, eller at det vi har å dele ut i stor grad kan regnes som tilbehør – For eksempel en pose med pålegg, saft, boller, frukt, såpe og godteri.

Gjennom omtrent hele tiden med koronarestriksjoner har vi delt ut mat, ikke bare til de som trengte oss før pandemien men også nye gjester – Mennesker som på grunn av nedstengingen ikke lengre klarte å holde hodet over vannet.

Nå deler vi ut til ikke bare de som har trengt oss gjennom tiden med koronarestriksjoner, men også nye gjester – Mennesker som har flyktet fra krig og forteller om brød, suppe og gavekort på 100 kroner dagen når de kommer til Oslo.

Vi etterlyser et større engasjement fra politikere for å bedre levekårene for utsatte grupper som fattige, flyktninger og alle andre som opplever en hverdag i Norge hvor grunnleggende behov som mat ikke blir dekket.