Fattighuset deler ut

Fattighuset deler ut klær og mat hver uke, mens de fleste ting og finere klær blir tatt vare på for å deles ut til bursdager, høytider og lignende.

Du kan lese mer om:

Matutdeling

Julegaveutdeling

Gaveutdeling