Om Fattighuset

Fattighuset ble opprettet i 1994 etter messen Kampen for tilværelsen/en messe for likeverd og feiret 24 år i 2018.

Vi er en frivilllig organisasjon som har som et mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon og deler ut mat og klær og annen støtte etter evne. Vi har lite kommunal og statlig støtte og daglig drift er hovedsakelig takket være givere.

De frivillige består av over 50 mennesker med alle typer bakgrunn som ønsker å gjøre hverdagen for underpriviligerte mennesker litt lysere. Vi får også hjelp av medhjelpere under arbeidstrening fra NAV.

Vår daglige drift foregår over tre etasjer i Grønlandsleiret 39 som består av blant annet mat- og klesutdelingslokale med kjølerom, nyoverhalt lager for donerte klær og ting, egne rom for frisør og fysioteriapi og kantine for frivillige som er åpent for alle medlemmer to ganger i uka.

Vi hjelper både medlemmer og publikum men vil ved lav beholdning eller økonomi prioritere medlemmer. Alle kan søke medlemskap og det koster ingen ting.

Fattighuset er registrert frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret med et styre på 7 personer, kontrollkomité og årsmøte for alle medlemmer.