Støtte Fattighuset økonomisk

Gi på Vipps med nummer 12901.

Overfør til bankkonto 1503.23.49002.

Gi pengegave i resepsjonen, anonymt eller med avsender.

Penger vi mottar vil bli brukt på driftskostnader og full eller supplerende støtte til medlemmer og andre søkere for akutt tannlege, prekære regninger, annen nødhjelp, datautstyr for barn, fellesturer, og lignende. Givere har anledning til å øremerke midler, f.eks. til familier med barn i barne- og ungdomsskolealder.

Fattighuset er en frivillig organisasjon uten lønnede ansatte og mottar i underkant av 50.000,- kr. i offentlig støtte i måneden fra Oslo kommune og NAV. Vi betalte 120.000,- pr. måned for våre lokaler før vi måtte si opp bl.a. allmøte- og gaveutdelingsrom.

All stønad som blir gitt blir vedtatt av styret. Styret består av medlemmer og hvis et styremedlem søker blir personen ekskludert fra avstemming og vedtak godkjent av kontroll-komiteen.