Velkommen til Fattighuset!

Vi er en frivilllig hjelpe- og interesseorganisasjon som har som mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon gjennom direkte hjelp; som å dele ut mat, klær og annen støtte etter evne, samt drive politisk arbeid for å sette fokus på fattigdomsproblematikken. Vi har lite kommunal og statlig støtte og daglig drift er hovedsakelig takket være givere.

Vi forbereder til jul!

Ønsker du å gi en julegave til byens fattige?

Ønsker du å motta en gave i jula?

Les mer om hvordan vi tradisjonelt gjennomfører julegaveutdeling