Velkommen til Fattighuset!

Vi er en frivilllig hjelpe- og interesseorganisasjon som har som mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon gjennom direkte hjelp; som å dele ut mat, klær og annen støtte etter evne, samt drive politisk arbeide for å sette fokus på fattigdomsproblematikken. Vi har lite kommunal og statlig støtte og daglig drift er hovedsakelig takket være givere.

De frivillige består av over 50 mennesker med alle typer bakgrunn som ønsker å gjøre hverdagen til underpriviligerte mennesker litt lysere.

Vår daglige drift foregår over fire etasjer i Grønlandsleiret 39 som har blant annet mat- og klesutdelingslokale med kjølerom, lager for donerte klær og ting, egne rom for frisør og fysioterapi, kantine for frivillige og medlemmer og en storstue som vi ønsker er tilgjengelig for kos, kurs og annen aktivitet så ofte som mulig for medlemmer og gjester.

Det er mulig å bli medlem på Fattighuset, hvor den største forskjellen mellom medlemmer og gjester er muligheten til å delta i foreningsdemokratiet gjennom allmøter o.l.

Fattighuset er registrert frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret med et styre på 7 personer, kontrollkomité og årsmøte for alle medlemmer.